Terug naar overzicht

Ander publiek Museum Prinsenhof Delft

“Het museum Prinsenhof Delft hecht veel waarde aan de thema’s inclusiviteit en diversiteit. Iedereen is welkom in Museum Prinsenhof Delft, maar nog niet iedereen weet de weg naar het Museum te vinden. Er liggen kansen om een relatie op te bouwen dan wel te verbeteren met inwoners met een culturele achtergrond.”

Vanuit Museum Prinsenhof Delft is het idee ontstaan om de prachtige tentoonstelling Pieter de Hooch voor een zo groot mogelijk cultureel divers publiek open te stellen.

Met deze intentie is het besluit genomen om nog meer Delftenaren te betrekken die niet vanzelfsprekend het museum bezoeken. Met de jarenlange ervaring in de Delftse wijken is aan de Stichting DelftsPeil gevraagd hiernaar onderzoek te doen.

In het kader van de Pieter de Hooch tentoonstelling waar binnenplaatsen en families een rol speelden in de schilderijen hebben we gekozen om het thema thuis centraal te stellen. Waar voel je je thuis, waar is je thuis, geuren, kleuren, taal, architectuur en omgeving bepalen of je perceptie van thuis. Dat was de inhoudelijke link die we als uitgangspunt hebben gebruikt om het programma van de bijeenkomsten vorm te geven.

De bijeenkomsten waren boven verwachting, de opkomst was twee keer 75 deelnemers we hebben zelfs een stop moeten invoeren want anders was het niet te organiseren. De opzet was om mensen vanuit aandacht en betrokkenheid rond te leiden. Het team van rondleiders bestond uit medewerkers van Museum Prinsenhof Delft en dat was een groot succes zowel voor de deelnemers als de medewerkers.

Looptijd: 2019 – 2020