Contact

De stichting kent een driekoppig, vrijwillig, bestuur en twee bezoldigde directeuren, een zakelijk en een artistiek directeur.

Naam- en adresgegevens

Stichting Delfts Peil
Nieuwe Plantage 24
2611 XJ Delft

Tel: 06-24269681
E-mail: info@delftspeil.nl

IBAN: NL15RABO0147944864
KvK: 27327666
Niet BTW-plichtig

Bestuur en medewerkers

Sylvia Oosterman – voorzitter
Marc van der Put – secretaris
Guido Bosua – penningmeester
Nathalie van der Hak – artistiek directeur
Marlene Vreeke – zakelijk directeur
Eppo van Nispen tot Sevenaer – cie van aanbeveling
Jeroen van de Wiel – cie van aanbeveling
Ria Zonneveld – cie van aanbeveling

De stichting werkt conform de richtlijnen van de Governance Code Cultuur

Bestuur en medewerkers

Han van
den Boogaard

voorzitter

Ton
van Driel

secretaris

Ria
Zonneveld

penningmeester

Nathalie van
der Hak

artistiek directeur

Marlene
Vreeke

zakelijk directeur

Eppo van Nispen
tot Sevenaer

cie van aanbeveling

Jeroen van
de Wiel

cie van aanbeveling

De stichting werkt conform de richtlijnen van de Governance Code Cultuur