Stichting Delfts Peil zorgt voor ontmoeting en maakt kunst en cultuur toegankelijk

DelftsPeil wil door middel van kunst en cultuur positief bijdragen aan maatschappelijke veranderingen.

DelftsPeil wil bijdragen aan maatschappelijke verandering door het (helpen) organiseren van hoogkwalitatieve maar laagdrempelige cultuuruitingen voor en met de bewoners van Delft en omstreken. Als aanjagers en pioniers faciliteren we bijzondere cross-overs en onverwachte ontmoetingen tussen kunstenaars, bewoners, gevestigde culturele instellingen of bedrijven.

Kunst en cultuur voorzien in plezier en ontspanning van geïnteresseerden, actief en passief. DelftsPeil zet in op de verbindende kracht van kunst en cultuur, in een samenleving waarin juist verschillen en tegenstellingen er toe lijken te doen en worden uitvergroot.

DelftsPeil speelt als cultuuraanjager een actieve rol, met een stevig netwerk, steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen en hechte structuren tussen diverse culturele instellingen, bedrijven, en bewoners. Innovatie speelt daarbij een belangrijke rol. Een kenmerk van de aanpak is dat er sprake is van een grote mate van flexibiliteit zonder kwaliteit uit het oog te verliezen.

DelftsPeil stapt alleen in projecten als samenwerking tussen verschillende partijen gegarandeerd is en als duidelijk is dat de culturele uiting bijdraagt aan maatschappelijke verandering.

De hoofddoelstellingen van de stichting vloeien hieruit voort:

 • Het bevorderen van betrokkenheid van Delft en omstreken bij kunst en cultuur;
 • Het zichtbaar maken van het Delfts cultureel potentieel;
 • Het stimuleren van duurzame verbindingen binnen het Delftse culturele leven;
 • Het laten aansluiten van het Delfts cultureel potentieel met de Delftse bewoners, onder andere door het toegankelijk maken van kunst en cultuur.

Wat doen wij
Iedereen met een goed idee voor een culturele uiting met maatschappelijke relevantie en een open houding ten opzichte van cultureel ondernemerschap kan bij DelftsPeil terecht voor:

 • Conceptontwikkeling, advisering en procesbewaking;
 • Productie en uitvoering van een project;
 • Advies over fondswerving of productie, het opstellen van projectplannen;
 • Coördinatie van projecten, mits dat vanuit het budget van het project wordt gefinancierd;
 • Inzet van het netwerk en het verbinden van mensen en partners uit Delft;
 • Eventueel cofinanciering;
 • Informatie over community-art, festivals en evenementen.

De invloed van DelftsPeil op de (kwaliteit van de) culturele uiting hangt mede af van de vraag. Wij willen echter niet louter een functie uitoefenen als fondsverstrekker of –aanvrager maar nadrukkelijk mee participeren in de ontwikkeling en het realiseren van een maatschappelijke effect, waarbij de artistieke vrijheid van de participanten voorop staat. De ervaring leert dat cultuur zich niet in laat perken door gemeentegrenzen. De focus van DelftsPeil is op Delft gericht, maar wordt steeds breder. In randgemeenten, maar ook daar buiten, bestaat interesse in het werk en de werkwijze van DelftsPeil. We brengen graag onze kennis over tijdens congressen, workshops en presentaties voor andere gemeenten. Met trots zetten we Delft op de kaart als het om onze projecten en werkwijze gaat.

Historie
De stichting DelftsPeil is in 2008 opgericht om het Cultuurjaar 2009 in Delft te organiseren. Cultuurjaar 2009 was een stads breed themajaar met een rijk programma. Daarna heeft DelftsPeil onder andere aan de basis gestaan van het programma Veld23 (2012-2014), de Week van de Amateurkunst (2010, 2011), Bestemming015 (2014) en Groeten van de Geerweg. Er is veel ervaring opgedaan met het organiseren van grote kunst- en cultuurprojecten in de gemeente Delft. Een uitgebreid netwerk is tegelijk een vereiste en een gevolg van deze ervaring. DelftsPeil stelt zich op als de verbindende factor tussen alle betrokken partijen: de gemeente, de grote culturele instellingen in Delft, de culturele ondernemers (kunstenaars e.d.) en de bewoners van Delft. Mede door de inspanningen van DelftsPeil heeft de gemeente Delft diverse onderscheidingen ontvangen: Kunststad 2010 en Beste Amateurkunst Gemeente 2011.

Kernteam
Voor heel veel projecten werken we samen met een vast kernteam van diverse disciplines.

Financiën
Stichting DelftsPeil heeft geen eigen vermogen. Voor al onze projecten en programma’s moeten we financiering zoeken. O.a. de volgende organisaties hebben ons werk door de jaren heen steeds een warm hart toegedragen: Gemeente Delft, Fonds1818, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB fonds, Delftse fondsen, Kerkelijke stichting Stalpaert van de Wiele, Stichting hulp aan Delftse jongeren, Ministerie van OC&W, Gravin van Bylandt, Sluyterman van Loo en Bank Nederlandse Gemeenten.