Privacyverklaring Stichting DelftsPeil

Stichting DelftsPeil houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij behandelen persoonsgegevens van onze donateurs, sponsors, vrijwilligers en bezoekers van de website met de grootste zorgvuldigheid.

De verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Stichting DelftsPeil
Nieuwe Plantage 24
2611XJ Delft

Persoonsgegevens
Stichting DelftsPeil is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk bewaren van persoonsgegevens. Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld of verkregen en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Van wie verwerkt onze stichting persoonsgegevens?
Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens indien:

  • U deelneemt of informatie vraagt over onze programma’s en/of als vrijwilliger aan de slag gaat bij onze stichting.
  • U zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Waarvoor verwerkt onze stichting persoonsgegevens?
Als u deel wil nemen aan onze programma’s en/of als vrijwilliger aan de slag wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij u op de juiste wijze informeren. Als u eenmaal deelneemt aan onze programma’s of u bent aan te slag als vrijwilliger bij onze stichting, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken u naam en e-mailadres om contact met u te onderhouden en u te informeren over de programma’s van onze stichting.

Uw persoonsgegevens geven wij nooit door aan derden. Organisaties die ons helpen verwerken uw gegevens uitsluitend in opdracht van Stichting DelftsPeil.

Links van websites naar derden
Op onze website zijn links geplaatst van websites naar derden. Stichting DelftsPeil is niet verantwoordelijk voor de manier waarop websites van derden met uw persoonsgegevens omgaan.

Cookies
Stichting DelftsPeil maakt bij het beheren van haar website gebruik van cookies. Met behulp van cookies kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat het gebruik van onze website gemakkelijker wordt of dat we de kwaliteit van onze website kunnen testen. U kunt via uw browserinstellingen aangeven of en welke cookies u accepteert.

Rechten persoonsgegevens

  1. Recht van verzet. U heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door Stichting DelftsPeil
  2. U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens.

Stichting DelftsPeil behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze Privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen per e-mail: info@delftspeil.nl