Terug naar overzicht

Het Stadsarchief de Hort op

Een reuzen levensloopspel vormde het sluitstuk van het project het Stadsarchief de hort op! op de Markt in Delft. In het voorjaar ging het Stadsarchief de hort op en trok met een vrolijk gepimpte SRV-bus door de buurten en wijken van Delft. De opbrengsten van deze bijzondere rondgang door de stad zijn verwerkt in het grote ganzenbordspel waarin de persoonlijke verhalen en de geschiedenis van de stad tot leven werden gewekt.

Voor het programma Het StadsArchief de Hort op! hebben we contact gezocht met ontwerper Edith Gruson. Samen met haar hebben we dit programma ontwikkeld rond rites de passage, ofwel belangrijke momenten in de levensloop van bewoners. We vragen welke momenten in hun leven belangrijk zijn. We halen verhalen op rond geboorte, huwelijk, begrafenissen, ontgroening, huizen etc. Delft is met 45 nationaliteiten en de drie kernen van Midden-Delfland een proeftuin om een portret van deze tijd te maken.

Meet & greet met bewoners
Aanvankelijk was het plan om met een tent de hort op te gaan naar bewoners in de wijk om verhalen op te halen. Het idee van de tent om als nomaden door Delft in iedere wijk neer te strijken bleek bij de uitwerking van het plan te omslachtig en te begrotelijk. We zijn op zoek gegaan naar een alternatief en dat werd een omgebouwde en compleet gewrapte SRV wagen. Van dak tot de wielen was zichtbaar dat hier het archief de hort op ging. De SRV wagen hebben we als mini tentoonstellingsruimte ingericht met iedere week een wisselende expositie van materiaal dat deels door Museum Griffioen uit Delft ter beschikking werd gesteld.

Aan de wanden was het mogelijk om verhalen over de recente geschiedenis van Delft te lezen. Op een groot scherm werden ook speciaal gemaakte animaties getoond over de Delftse geschiedenis. Aan boord waren er voorzieningen aanwezig om podcasts op te nemen en was het voor bezoekers mogelijk om zich te laten fotograferen als een historisch figuur zodat ze een herinnering aan hun bezoek meekregen in de vorm van een shirt, rompertje of tas.

Kick-off
In onze inhoudelijke sessies voorafgaand aan onze expeditie naar de wijken hebben we een aantal thema’s/ rites de passages benoemd die we centraal wilden stellen tijdens de ontmoetingen in de wijk. Bij de volgende thema’s speelt het archief een rol: Geboorte, onderwijs, werk, wonen, dood, politie & recht, uitgaansleven/cultuur en het verenigingsleven.

Op 11 juni 2019 vond de kick-off plaats met de overhandiging van het geboortekaartje van wethouder Bas Vollebregt aan publieksarchivaris Bas van der Wulp voor de tot Stadsarchief omgedoopte SRV wagen op de Delftse bloemenmarkt.

We hebben ervoor gekozen om 6 donderdagen op de Delftse bloemenmarkt tussen de bloemenkramen te staan en de dinsdagen de Delftse wijken in te gaan. Het was een gouden greep om op de bloemenmarkt te staan. Mensen waren nieuwsgierig, door weken herhaaldelijk op dezelfde plek te staan wisten mensen ons te vinden. Hierdoor werden we een verzamelpunt voor archiefmateriaal en verhalen.

In de bus hebben we podcasts opgenomen het doel was van iedere rite de passage een verhaal van een Delftenaar op te nemen dat werden er 11 in totaal.

De wijken in
Op dinsdagen waren we in de wijk te vinden bij winkelcentra, ziekenhuis, scholen, pleinen, seniorenwoningen. Speciaal voor de basisschool de Horizon in de wijk Buitenhof hebben we een educatief programma georganiseerd. Het aantal leerlingen met een divers culturele achtergrond is groot op deze school. De belangstelling was groot er wordt een vervolg aan gegeven. De school gaat op bezoek bij het Stadsarchief, er is een zaadje geplant voor een duurzame relatie.

In de wijken hebben honderden mensen onze aanwezigheid waargenomen velen hebben de wagen bezocht voor een praatje en een verhaal. Anderen kwamen heel gericht met vragen of materiaal voor het archief.

De tour door de wijken en bloemenmarkt vormden input voor de ontwikkeling van het reuzen levensloop spel. In de vorm van een ganzenbordspel is de Delftse en nationale geschiedenis verwerkt. In het hart van het spel zijn de verhalen van geïnterviewde Delftenaren verwerkt.

Reuzen levensloopspel
In het weekend van open monumenten op 14 en 15 september 2019 is het reuzen levensloop spel op de markt voor het stadhuis opgebouwd. De Delftse open monumentendagen zijn goed voor ruim 20.000 bezoekers. Het stadhuis is het centrale punt waar bezoekers informatie ophalen. De deelnemers waar een podcast van is gemaakt zijn voor de opening uitgenodigd om het spel in te wijden en als gastheer/gastvrouw mensen tijdens het spel te begeleiden maar ook om hun verhaal te delen. Een ontmoetingsplein met een mini expo in de bus en een enorme inzet en commitment van de medewerkers van het stadsarchief die om toerbeurten het hele weekend beschikbaar waren om uitleg te geven over het archief dit maakte het helemaal compleet.

Looptijd: 2017 – 2019