Terug naar overzicht

Cultuurhuis Delft, Woonkamer van de Wijk

Het Cultuurhuis Delft brengt mensen bij elkaar. Verbinden en (mee)maken: twee sleutelwoorden waar het Cultuurhuis Delft voor staat. Waar mensen samenkomen gebeurt iets. Daar draait het om bij een Cultuurhuis. Onze activiteiten zijn cultureel, creatief, educatief en informatief, voor jong en oud.

Achtergrond
Met de Cultuurhuizen willen we inzetten op ontmoeting, laagdrempelig kennismaken met cultuur en talentontwikkeling. Een kleine kern van vier instellingen heeft de krachten gebundeld in een collectief. Het gaat om Stichting DelftsPeil, Stichting CANIDREAM, Coöperatie De VAK, centrum voor de kunsten en SHS Delft. Samen vormen we de aanjagers van het idee en zijn we van plan om andere partijen, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, podiumkunstenpartners, zorginstellingen, bewonersorganisaties en het onderwijs, erbij te betrekken om verzekerd te zijn dat we alle competenties aan boord hebben.

Organisatie & samenwerking
Vanuit deze intentie zijn we op zoek gegaan naar partners in de wijk. We hebben fijne partners gevonden zoals KopieKoffie, Stichting de Rode Feniks, Pieter van Foreest, inloophuis Deborah, stichting Perspektief. Daarnaast verkennen we samen met DOK en Werkse mogelijkheden voor de toekomst. In het kader van de cultuurcoach regeling hebben we bovendien een energiek team van programmamakers samengesteld. Femke Otto en Marjet Roerink zijn in de Voorhof actief vanuit de locatie Abtswoude Bloeit, Angela Kok is in de Buitenhof aan de slag en werkt nauw samen met Derrick Leeuwin, Harmen van der Laan, Moen Mangroe en Miriam Plato. We hebben een traditie met het opleiden of begeleiden van mensen en ook hier staan we open voor stagiaires en vrijwilligers.

Haagse-Delftste Samenwerking
Met Cultuurhuis Delft – Woonkamer van de Wijk doen we mee aan de landelijke proeftuin van het ministerie van OC&W. We zijn aangesloten bij de Haagse proeftuin, waar de cultuurankermethodiek centraal staat. Onze directe partners zijn theater de Vaillant en Laaktheater. De samenwerking is gebaseerd op het uitwisselen van programmering, expertise en publiek. Daarnaast zullen we ook deelnemen aan de bredere kennisdeling en bijeenkomsten met de andere steden en desbetreffende instellingen.

www.cultuurhuisdelft.nl