Terug naar overzicht

Madonnari Festival

In 2019 stond de Delftse schilder Pieter de Hooch centraal in een grote expositie in Museum Prinsenhof Delft. Met het Madonnari Festival (9 t/m 15 september 2019) werd aangehaakt bij deze expositie, door schilderijen van Pieter de Hooch als zeer grote 2D en 3D straattekeningen weer te geven op straat in Delft, expliciet ingezoomd op het thema moeder & kind.

Moeder en kind

Het Madonnari festival is in Italië een jaarlijks terugkerend event waar van oudsher kunstenaars de afbeeldingen uit de katholieke kerk naar buiten brachten, door hier een 2D krijttekening op straat van te maken. Maria werd letterlijk onder de mensen naar buiten gebracht door haar af te beelden op straat en zo werd er een connectie met de mensen gelegd. In deze traditie staan moeder en kind centraal en we zien een parallel in het werk van de Hooch, waarin ook aandacht is voor moeder en kind. De Hooch heeft bijvoorbeeld vaak vrouwen aan het werk geschilderd.

Bundelen van creativiteit

Een grote kracht in het Madonnari festival was het bundelen van alle creativiteit. Vanuit Museum Prinsenhof Delft was er bereidheid om mee te denken over de keuze van de schilderijen. In ons project werden zangers, musici, video artists, kinderen en ook specifiek Delftse moeders en kinderen die in zorgsituaties leven, uitgenodigd om mee te doen aan het project. Deze ervaringen zijn in een muzikale (nieuwe liederen) en literaire (haiku) setting verwerkt. Diverse vrouwenkoren uit Delft zijn uitgenodigd om de liederen en haiku’s uit te voeren. Kinderen van diverse scholen hebben in een workshop mee geschilderd of hebben een haiku geschreven naast de tekeningen van de Madonnari.

We hebben ervoor gekozen om 3D en 2D tekeningen te laten maken op 12 locaties. Een gemêleerd gezelschap van (inter)nationale kunstenaars is in Delft neergestreken om de tekeningen, in sommige gevallen met kinderen, te maken.

Media aandacht

We zijn erin geslaagd om rond het thema van moeder en kind in de streetart culturele partners in Delft op een bredere manier in de belangstelling te plaatsen, zodat de inwoners van Delft en toeristen van over de gehele wereld op een veelzijdige laagdrempelige manier kennis hebben gemaakt met de voor Delft zo belangrijke schilder Pieter de Hooch, in het kader van het themajaar.

De duidelijke herkenbaarheid van de tekeningen op 12 locaties in de openbare ruimte heeft voor zichtbaarheid gezorgd en heeft veel mensen op de been gebracht, zeker na de landelijke media aandacht van Omroep Max die door Delft Marketing werd gehost, precies in de week dat de kunstenaars aan het werk waren. Het heeft prachtige landelijke televisie opgeleverd. Maar ook regionaal is er een item gemaakt door Omroep West. Het resultaat was een enorme aanloop van mensen in het festival weekend en daarna.

Looptijd: 2018 – 2019