Terug naar overzicht

Spoorzone Voorbij = De Strip

Alle bewoners, werkers en gebruikers van het Spoorzonegebied hebben te midden van de verbouwingsactiviteiten gewoond, geleefd en gewerkt en daarbij jarenlang last gehad van herrie en ongemak. Toen het einde bijna in zicht was, wilden wij graag met elkaar vieren dat de Spoorzone voorbij is. We zijn uit de bouwput en de bestemming komt in zicht. Tijd om deze nieuwe fase, deze vernieuwde plek en het nieuwe uitzicht met alle buren, bewoners en betrokkenen van Delft te vieren!

Lotgenoten, bondgenoten, buurtgenoten en stadsgenoten hebben de creatieve geesten gebundeld en in gezamenlijkheid besloten om de Spoorzone als vernieuwde plek in hun hart te sluiten. Dus vierde De Strip in het weekend van 22 en 23 september 2018 feest.

Een zomer is intensief gewerkt om een bijzonder rijk programma samen te stellen en (onverwachte)samenwerkingen aan te gaan. 55 activiteiten op 21 plekken en locaties heeft dit opgeleverd. 134 mensen hebben deze activiteiten verzorgd het aantal bezoekers schatten we op zo’n 1600.

En hoewel het weer tegen zat, is de opzet geslaagd. Schuilend voor de regen vonden bijzondere ontmoetingen en onverwachte samenwerkingen plaats. Locaties aan de Strip openden ruimhartig hun deuren voor buitenoptredens die in allerijl naar binnen werden verplaatst. Tijdens het weekend hebben we op 17 locaties en plekken activiteiten georganiseerd. Het was uiteraard een monsterproductie om te organiseren. Dit liep uiteen van de Delftse Molen de Roos tot en met het oude pand van de VAK centrum voor de kunsten aan de Westvest. Ook het Hoogheemraadschap Delfland heeft haar poorten geopend en meegedaan aan het programma.

Samenwerkingen
Naast het ontdekken en vieren van nieuwe plekken heeft De Strip met veel verschillende partijen samenwerking gezocht. Hierdoor zijn nieuwe verbindingen gelegd en ‘oude’ banden verstevigd of vernieuwd.

Club Delft is een platform voor het tonen van amateurkunst. Dit gebeurt via promotiekanalen, voornamelijk de website en faciliteren zij podia. Club Delft is bij het kernteam aangehaakt, heeft de publiciteit op zich genomen, de achterban uitgenodigd om de podia op De Strip te pakken en samen te programmeren.

Delftse Molen is de initiatiefnemer van het evenement. Door gebrek aan ervaring en mankracht hebben zij samenwerking gezocht met Stichting Delfts Peil. Bij De Strip waren de vrijwilligers van De Molen niet alleen een locatie, maar dachten zij ook mee in het programma en realisatie.

Delft Serveert bleek in hetzelfde weekend te zijn op het mooie Agathaplein wat aan de Strip grenst. Samen met De Strip is afgetast hoe samen te werken in programma, publiciteit en faciliteiten. Voor deze editie is het delen van faciliteiten en elkaars programma een mooie samenwerking gebleken. Rietveld Theater is de plek geweest waar het productiekantoor kon neerstrijken en mooie plannen gesmeed konden worden. Tijdens De Strip was er een minitheater van het Rietveld opgezet bij het Hoogheemraadschap om amateurkunst op deze bijzondere plek te tonen.

Prinsenkwartier had haar handen vol aan het programma van Delft Serveert maar bood ons programma op de zondag onderdak.

Looptijd: 2017 – 2018