Terug naar overzicht

Madonnari Festival

In 2019 stond de Delftse schilder Pieter de Hooch centraal in een grote expositie in Museum Prinsenhof Delft. Met het Madonnari Festival (september 2019) werd aangehaakt bij deze expositie, door schilderijen van Pieter de Hooch als zeer grote 2D en 3D straattekeningen weer te geven op straat in Delft, expliciet ingezoomd op het thema moeder & kind.

Het Madonnari festival is in Italië een jaarlijks terugkerend event waar van oudsher kunstenaars de afbeeldingen uit de katholieke kerk naar buiten brachten door hier een 2D krijttekening op straat van te maken. Maria werd letterlijk onder de mensen naar buiten gebracht door haar af te beelden op straat en zo werd de connectie met mensen gelegd. Met deze traditie staan moeder en kind centraal en we zien een parallel in het werk van de Hooch waar ook aandacht is voor moeder en kind. De Hooch heeft vaak vrouwen aan het werk geschilderd.

Het bundelen van creativiteit was een grote kracht in het Madonnari festival. Vanuit Musuem Prinsenhof Delft was er bereidheid om mee te denken over de keuze van de schilderijen. In ons project werden zangers, musici, video artists, kinderen en ook specifiek moeders & kinderen die in zorgsituaties leven in Delft, uitgenodigd om hun medewerking te verlenen. Deze ervaringen zijn in een muzikale (nieuwe liederen) en literaire (haiku) setting verwerkt. Diverse vrouwenkoren uit Delft zijn uitgenodigd om de liederen en haiku’s uit te voeren. Kinderen van diverse scholen hebben in een workshop mee geschilderd of hebben een haiku geschreven naast de tekeningen van de Madonnari. We hebben ervoor gekozen om 3D en 2D tekeningen te laten maken op 12 locaties. Een gemêleerd gezelschap van (inter)nationale kunstenaars is in Delft neergestreken om de tekeningen in sommige gevallen met kinderen te maken.

We zijn erin geslaagd om rond een thema moeder en kind in de streetart culturele partners in Delft op een bredere manier in de belangstelling te plaatsen, zodat inwoners van Delft en toeristen van over de gehele wereld op een veelzijdige laagdrempelige manier kennis hebben gemaakt met de voor Delft belangrijke schilder ‘Pieter de Hooch’ in het kader van het themajaar.

Media aandacht
De duidelijke herkenbaarheid van de tekeningen op 12 locaties in de openbare ruimte heeft voor zichtbaarheid gezorgd en heeft veel mensen op de been gebracht, zeker na de landelijke media aandacht van Omroep Max die door Delft Marketing werd gehost, precies in de week dat de kunstenaars aan het werk waren. Het heeft prachtige landelijke televisie opgeleverd. Maar ook regionaal is er een item gemaakt door Omroep West. Resultaat was een enorme aanloop van mensen in het festival weekend en daarna.

Looptijd: 2018 – 2019