Terug naar overzicht
  • VELD23
  • VELD23
  • VELD23
  • VELD23
  • VELD23

Veld23

VELD23 ligt in het hart van de Harnaschpolder in Delft, achter de Brede School Het Kristal. Op deze bouwkavel worden van april 2012 tot april 2014 activiteiten georganiseerd voor en met de bewoners van deze nieuwbouwwijk. Gedurende het project VELD23 was de wijk nog in aanbouw. Op VELD23 werd samen met de nieuwe bewoners gebouwd  aan een bloeiende wijk. De activiteiten van VELD23 was gericht op vier gebieden: Groen, Bouwen, Cultuur en Sport.

OP 18 april 2012 werd VELD23 officieel geopend door wethouder Raimond de Prez, bewoners van de Harnaschpolder en kinderen van Brede School Het Kristal. Er is toen meteen gestart met zaaien en planten. En iedere woensdag- en zaterdagmiddag was veldbeheerder Marco aanwezig om leuke dingen te doen met de bezoekers en was het een drukke boel.

Moestuinen

Op 16 maart 2013 wordt het VELDseizoen geopend met een VELDfeest en werden de moestuintjes uitgegeven aan 54 wijkbewoners. Leerlingen van het Stanislascollega hebben ter voorbereiding de moestuinen uitgezet, hekken geplaatst en bordjes beschilderd. De moestuinen bleken een groot succes. Mensen die elkaar in de wijk misschien straal voorbij lopen, werden hier ineens buren.

De Veldweg

Samen met kunstenaar Hieke Pars werd er gewerkt aan De Veldweg. Een kunstproject op VELD23 bestaande uit een houten wandelpad, inclusief een verbreed stuk met een windorgel erop. Bedoeld om de gebruiker ervan uit te dagen tot creatieve gedachten. Het is een verbinder tussen mensen, wijk en natuur, Bewoners, scholieren en bedrijven bouwden mee. Op 23 juni 2013 werd De Veldweg geopend met een groot feest. Er waren workshops circus, acrobatiek, percussie en poppen maken. Er werd afgesloten met een wijkbarbecue. Een prachtige dag om andere wijkbewoners te ontmoeten.

Speeldorp

In de zomervakantie van 2023 werd een speeldorp van wilgen gebouwd, met een doolhof! Iedereen kon komen helpen bouwen. En kinderen konden hier heerlijk spelen.

VELDfeesten

Door de periode heen waren er regelmatig feesten op VELD23, zoals een VELDfeest, Oogstfeest, Zaaifeest, Burendag en meer. Ontmoeting, smaak en cultuur stonden steeds centraal. Er werd gekookt, getuinierd en geproefd. Maar ook met elkaar gebouwd en paden aangelegd. Ook waren er volop workshops, zoals bloembakken pimpen, windgongs maken, sieraden maken, dansen en sporten. En werd er gezongen en gedanst op de open podia momenten. De opbrengst was verbinding in een nieuwbouwijk waar bewoners elkaar nog niet kenden. Het sprankelt, leeft en straalt.

Veld23 is een project van Kunst in de Wijken en Stichting Delfts Peil.

Looptijd: 2012 – 2014